Odmeňovanie školských koordinátorov

Talentída sa snaží nadchnúť pre „myslenie” čo najviac žiakov. Tomuto cieľu sme zasvätili všetky naše súťaže. Sme si vedomí toho, že ich úspech vo veľkej miere závisí aj od našich najbližších spolupracovníkov – školských koordinátorov. Veríme, že im prednostne leží na srdci úspech ich žiakov a preto hľadáme také formy motivácie, ktoré by najviac ocenili ich prácu. To je dôvod, prečo od školského roka 2016/17 meníme spôsob doterajšieho odmeňovania a vyhlasujeme súťaž Zbierame „talenty” (podrobné informácie sú zverejnené v Štatúte súťaže).

Našou snahou je vyplatiť čo najväčšiemu počtu koordinátorov vyššiu peňažnú odmenu ako doteraz. Za prácu vynaloženú s jedným súťažiacim budeme prideľovať tzv. „talenty”. Počet pridelených talentov bude závisieť od súťaže a počtu súťažiacich:

Súťaž Počet talentov
za jedného súťažiaceho
MAKSÍK170
MAKS50
VŠETKOVEDKO65
EXPERT65
MATEMATICKÝ KLOKAN65

Koordinátorovi sa sčítajú talenty získané v školskom roku za všetky súťaže.

Na peňažnú odmenu bude mať nárok koordinátor, ktorý získa minimálne 2 000 talentov (čo je ekvivalent vlaňajšej hranice 20 €). Nezisková organizácia Talentída s ním v termíne od 24. 04. 2017 do 02. 05. 2017 podpíše Dohodu o vykonaní práce. Do súťaže Zbierame „talenty” budú zaradení koordinátori, ktorí získajú viac ako 3 000 talentov.


Pravidlá odmeňovania (vo formáte pdf)

Štatút súťaže Zbierame „talenty" (vo formáte pdf)

Prihlasovacie meno:
Heslo:
Prihlasovacie údaje Vám pošleme v jednej z týchto zásielok:
koordinátori súťaže MAKSÍK – v zásielke s výsledkami 2. kola súťaže,
koordinátori súťaže MAKS – e-mailom po vyhodnotení 3. kola súťaže,
koordinátori súťaží VŠETKOVEDKO a EXPERT – v zásielke s výsledkami súťaží,
koordinátori súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN – v zásielke so súťažnými testami.


Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Nastavte si nižšiu bezpečnosť pripojenia.