Odmeňovanie školských koordinátorov

Výška odmeny za jednotlivé súťaže v školskom roku 2015/16:

Súťaž Odmena
za súťažiaceho
MAKSÍK1,70 €
MAKS0,50 €
VŠETKOVEDKO0,65 €
EXPERT0,65 €
MATEMATICKÝ KLOKAN0,65 €


Pravidlá odmeňovania (vo formáte pdf)
Ako zistiť výšku odmeny (vo formáte pdf)
Ako uzatvoriť Dohodu o vykonaní práce (vo formáte pdf)

Prihlasovacie meno:
Heslo:
Prihlasovacie údaje sme poslali v jednej z týchto zásielok:

  • koordinátori súťaže MAKSÍK – v zásielke s výsledkami 2. kola súťaže,
  • koordinátori súťaže MAKS – e-mailom po vyhodnotení 2. kola súťaže,
  • koordinátori súťaží VŠETKOVEDKO a EXPERT – v zásielke s výsledkami súťaží,
  • koordinátori súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN – v zásielke so súťažnými testami.

Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Nastavte si nižšiu bezpečnosť pripojenia.