Odmeňovanie školských koordinátorov

Talentída sa snaží nadchnúť pre „myslenie” čo najviac žiakov. Tomuto cieľu sme zasvätili všetky naše súťaže. Sme si vedomí toho, že ich úspech vo veľkej miere závisí aj od našich najbližších spolupracovníkov – školských koordinátorov. Veľmi si vážime, že im leží na srdci úspech ich žiakov. Prácu školských koordinátorov neberieme ako samozrejmosť, preto hľadáme čo najlepšie formy ocenenia ich práce. V školskom roku 2017/18 opäť vyhlasujeme súťaž Zbierame „talenty” (podrobné informácie sú zverejnené v Štatúte súťaže).

Našou snahou je vyplatiť čo najväčšiemu počtu koordinátorov čo najvyššiu peňažnú odmenu. Za prácu vynaloženú s jedným súťažiacim prideľujeme tzv. „talenty”. Počet pridelených talentov závisí od súťaže a počtu súťažiacich:

Súťaž Počet talentov
za jedného súťažiaceho
Pre koho je
súťaž určená
Termín
prihlásenia
Termín
súťaže
MAKSÍK 1702. – 4. ročník ZŠ02. 10. 2017celoročne
MAKS 505. – 9. ročník ZŠ,
1. – 4. ročník OG
09. 10. 2017celoročne
VŠETKOVEDKO 652. – 5. ročník ZŠ26. 10. 201730. 11. 2017
EXPERT 656. – 9. ročník ZŠ,
1. – 8. ročník OG,
1. – 4. ročník SŠ
27. 10. 201730. 11. 2017
MATEMATICKÝ KLOKAN 651. – 9. ročník ZŠ,
1. – 8. ročník OG,
1. – 4. ročník SŠ
09. 02. 201819. 03. 2018

Koordinátorovi sa sčítajú talenty získané v školskom roku za všetky súťaže.

Pravidlá odmeňovania (vo formáte pdf)

Štatút súťaže Zbierame „talenty" (vo formáte pdf)

Prihlasovacie meno:
Heslo:


Na peňažnú odmenu bude mať nárok koordinátor, ktorý získa minimálne 2 000 talentov. Nezisková organizácia Talentída s ním v termíne od 23. 04. 2018 do 02. 05. 2018 podpíše Dohodu o vykonaní práce. Do súťaže Zbierame „talenty” budú zaradení koordinátori, ktorí podpíšu Dohodu o vykonaní práce a získajú viac ako 3 000 talentov.


Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Nastavte si nižšiu bezpečnosť pripojenia.