Odmeňovanie školských koordinátorov

Talentída sa snaží nadchnúť pre „myslenie” čo najviac žiakov. Tomuto cieľu sme zasvätili všetky naše súťaže. Sme si vedomí toho, že ich úspech vo veľkej miere závisí aj od našich najbližších spolupracovníkov – školských koordinátorov. Veríme, že im prednostne leží na srdci úspech ich žiakov a preto hľadáme také formy motivácie, ktoré by najviac ocenili ich prácu. To je dôvod, prečo sme od školského roka 2016/17 zmenili spôsob doterajšieho odmeňovania a vyhlásili súťaž Zbierame „talenty” (podrobné informácie sú zverejnené v Štatúte súťaže).

Na peňažnú odmenu má nárok koordinátor, ktorý získal minimálne 2 000 talentov (čo je ekvivalent vlaňajšej hranice 20 €). Nezisková organizácia Talentída s ním v termíne od 24. 04. 2017 do 02. 05. 2017 podpíše Dohodu o vykonaní práce. Do súťaže Zbierame „talenty” budú zaradení koordinátori, ktorí podpíšu Dohodu o vykonaní práce a získajú viac ako 3 000 talentov.


Pravidlá odmeňovania (vo formáte pdf)

Štatút súťaže Zbierame „talenty" (vo formáte pdf)

Prihlasovacie meno:
Heslo:


Našou snahou bolo vyplatiť čo najväčšiemu počtu koordinátorov vyššiu peňažnú odmenu ako doteraz. Za prácu vynaloženú s jedným súťažiacim sme pridelili tzv. „talenty”. Počet pridelených talentov závisí od súťaže a počtu súťažiacich:

Súťaž Počet talentov
za jedného súťažiaceho
MAKSÍK170
MAKS50
VŠETKOVEDKO65
EXPERT65
MATEMATICKÝ KLOKAN65

Koordinátorovi sa sčítali talenty získané v školskom roku za všetky súťaže.


Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Nastavte si nižšiu bezpečnosť pripojenia.