Odmeňovanie školských koordinátorov

Dôležité upozornenie:

Vzhľadom na skutočnosť, že súťaže organizuje nezisková organizácia, ktorá nemôže na svojom účte držať nevyžiadané odmeny, v blízkej budúcnosti budeme musieť pristúpiť k zmenám v pravidlách odmeňovania školských koordinátorov. V tejto súvislosti dôrazne apelujeme na všetkých koordinátorov, ktorí majú nárok na vyplatenie odmeny v tomto školskom roku, aby vo vlastnom záujme o vyplatenie odmeny požiadali v termíne od 14. 4. do 22. 4. 2014. V prípade, že títo koordinátori nepožiadajú v stanovenom termíne o vyplatenie odmeny, do nasledujúceho školského roka sa im prenesú len odmeny, ktoré získali tento školský rok. Pokiaľ majú na konte odmeny z predchádzajúcich rokov, tie im prepadnú.

O ďalších zmenách v pravidlách odmeňovania budeme včas informovať.

Výška štartovného a odmeny za jednotlivé súťaže v školskom roku 2013/14:

2013/14 Štartovné
za súťažiaceho
Garantovaná
odmena
za súťažiaceho
Maksík8,50 €1,70 €
Maks8,50 €, resp. 7,50 €20 % zo štartovného
Všetkovedko4,00 €0,65 €
Expert4,00 €0,65 €
Matematický klokan3,50 €0,50 €


Pravidlá odmeňovania (vo formáte pdf)

Každý školský koordinátor musí byť zaevidovaný. K tomu je potrebné:
  • prihlásenie (zadaním prihlasovacieho mena a hesla)
  • registrácia (zadaním jednoznačnej e-mailovej adresy)
  • aktivácia konta (zadaním aktivačného kľúča)
Po úspešnom (jednorazovom) zaevidovaní sa školský koordinátor môže kedykoľvek prihlásiť zadaním prihlasovacieho mena a hesla.
Po zaevidovaní odporúčame z bezpečnostných dôvodov zmeniť si heslo. Možno to urobiť v časti Údaje o ŠK.
Prihlasovacie meno:
Heslo:

Ak z nejakých dôvodov tieto údaje nepoznáte, skontaktujte sa s nami telefonicky (02 / 63 81 26 89) alebo e-mailom.
Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Skontrolujte si, prosím, nastavenie bezpečnosti pripojenia.