Odmeňovanie školských koordinátorov

Výška odmeny za jednotlivé súťaže v školskom roku 2014/15:

Súťaž Odmena
za súťažiaceho
MAKSÍK1,70 €
MAKS1,50 € resp. 1,70 €
VŠETKOVEDKO0,65 €
EXPERT0,65 €
MATEMATICKÝ KLOKAN0,65 €


Pravidlá odmeňovania (vo formáte pdf)
Ako zistiť výšku odmeny (vo formáte pdf)
Ako uzatvoriť Dohodu o vykonaní práce (vo formáte pdf)

Prihlasovacie meno:
Heslo:
Prihlasovacie údaje sme poslali v jednej z týchto zásielok:

  • koordinátori súťaží MAKSÍK a MAKS - v zásielke s výsledkami 2. kola súťaží,
  • koordinátori súťaží VŠETKOVEDKO a EXPERT - v zásielke s výsledkami súťaží,
  • koordinátori súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN - v zásielke so súťažnými testami.

Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Nastavte si, prosím, nižšiu bezpečnosť pripojenia.