Odmeňovanie školských koordinátorov

Talentída sa snaží nadchnúť pre „myslenie” čo najviac žiakov. Tomuto cieľu sme zasvätili všetky naše súťaže. Sme si vedomí toho, že ich úspech vo veľkej miere závisí aj od našich najbližších spolupracovníkov – školských koordinátorov. Veľmi si vážime, že im leží na srdci úspech ich žiakov. Prácu školských koordinátorov neberieme ako samozrejmosť, ale snažíme sa ich odmeniť za organizáciu jednotlivých súťaží v školách. Aby sme ocenili aj získavanie žiakov pre účasť v súťaži, vyhlasujeme v školskom roku 2018/19 opäť súťaž Zbierame „talenty“ (podrobné informácie sú zverejnené v Štatúte súťaže).

Pravidlá odmeňovania (vo formáte pdf)

Štatút súťaže Zbierame „talenty" (vo formáte pdf)

Prihlasovacie meno:
Heslo:


Na peňažnú odmenu má nárok koordinátor, ktorý získa apoň 400 bodov.
Formulár na uzatvorenie Dohody o vykonaní práce bude prístupný v termínoch:
od 13. 11. 2018 do 20. 11. 2018,
od 21. 02. 2019 do 06. 03. 2019,
od 25. 04. 2019 do 02. 05. 2019.

Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Nastavte si nižšiu bezpečnosť pripojenia.